17 августа 2017 г. 12:27:21

Урбанизатсия дар точикистон.


Рад кардан аз додани хуччати ичозатдихи Асосхои рад кардан аз додани хуччати ичозатдихи аз инхо иборат мебошанд: Хусусан вафоти бештари мардхо ба зиёдшавии бевазанхо оварда расонид. Ба гуфтхои боло такя намуда, вазъияти демографии Точикистонро дар солхои наздик чунин пешбини кардани мумкин аст:
Урбанизатсия дар точикистон

Нисбат ба карори макоми ичозатдиханда дар бораи боздоштани амали хуччати ичозатдихи тибки тартиби мукарраргардида шикоят пешниход кардан мумкин аст. Арзёбии таъсири танзимкуни Арзёбии таъсири танзимкунии хуччати ичозатдихи асосноксозии дар асоси арзёбии харочот ва фоида амалишудаи зарурати чори намудан ё тагйир додани хуччати ичозатдихи ва тахлили окибатхо барои сохибкори, аз чумла таъмини риояи хукуку манфиатхои сохибкорон ва давлат, хамчунин мутобикат ба максадхои сиёсати танзим ва принсипхои мукаррарнамудаи Конуни мазкурро ифода менамояд. Мухочират — ин раванди чойивазкунии ахолии берун аз сарзамини худ мебошад.
Урбанизатсия дар точикистон

Оид ба карори суд дар бораи бекор кардани хуччати ичозатдихи тибки тартиби мукарраргардида шикоят кардан мумкин аст. Ин нишондихандахо барои бахо додан ба вазъияти демографи, барои муайян кардани навъи мавчудаи бозтавлиди ахолии нохия ё ин ки мамлакат асос шуда метавонад. Дар он давра мувофики маълумоти омори шумораи ахолии доимии шахрхо нисбат ба с.
Урбанизатсия дар точикистон

Пас аз гузаштани мухлати мукаррарнамудаи Конуни мазкур барои додани хуччати ичозатдихи ва дар сурати набудани огохиномаи хатти аз чониби макоми ичозатдиханда, аризадиханда метавонад ба фаъолияте, ки барои он хуччати ичозатдихи дархост намудааст, огоз намояд. Бекор кардани хуччати ичозатдихи Хуччати ичозатдихи дар холатхои зерин бекор карда мешавад: Арзёбии таъсири танзимкуни масъалаеро муайян мекунад, ки онро хал кардан зарур аст, инчунин натичахои имконпазири танзим аз чониби давлатро мукаррар менамояд.
Урбанизатсия дар точикистон

Пас аз гузаштани мухлати мукаррарнамудаи Конуни мазкур барои додани хуччати ичозатдихи ва дар сурати набудани огохиномаи хатти аз чониби макоми ичозатдиханда, аризадиханда метавонад ба фаъолияте, ки барои он хуччати ичозатдихи дархост намудааст, огоз намояд. Мухочират — ин раванди чойивазкунии ахолии берун аз сарзамини худ мебошад. Дар чумхурихои хамсояи Осиёи Маркази тавассути мухочирати корхонахои саноатии марказ ва кадерхои баландихтисос дар замони чанг, марказхои саноати ба вучуд омаданд.
Урбанизатсия дар точикистон

Дар бораи рад кардани бакайдгирии ариза барои гирифтани хуччати ичозатдихи аризадиханда шахсан, бо мактуби фармоиши ё ба воситаи почтаи электрони дар шакли хуччати электрони бо имзои раками дар мухлати на бештар аз се рузи кории пас аз рузи мурочиат намудан, бо нишондоди асос барои рад намудани бакайдгирии ариза, огохонида мешавад. Мухочират — ин раванди чойивазкунии ахолии берун аз сарзамини худ мебошад.
Урбанизатсия дар точикистон

Азнавбарасмиятдарории хуччати ичозатдихи Дар сурати азнавташкилдихии шахси хукуки, тагйир ёфтани номи он ё макони чойгиршави сурогаи почтави шахси хукуки ё вориси хукукии он ухдадор аст дар мухлати хафт рузи кории баъди гузаштани расмиёти бакайдгирии давлати бо сабаби азнавташкилдихи, тагйир ёфтани номи он ё макони чойгиршави сурогаи почтави ба макоми ичозатдиханда ариза дар бораи аз нав барасмиятдарориро бо замима намудани хуччатхои тасдиккунандаи маълумотхои зикргардида, нусхаи шаходатнома дар бораи бакайдгирии давлати, нусхаи огохинома дар бораи тагйир ёфтани макони чойгиршави, ки ба макоми бакайдгири фиристода мешаванд, пешниход намояд. Вайроншавии оила хамчунон бо сабаби фавти зан ё шавхар метавонад ба амал ояд.
Урбанизатсия дар точикистон

Амали хуччати ичозатдихи аз чониби макоми ичозатдиханда дар холатхое, ки дар сархати якуми кисми 1 хамин модда зикр гардидаанд, аз чониби суд — дар холатхое, ки дар сархатхои панчум ва шашуми кисми 1 хамин модда зикр гардидаанд, катъ карда мешавад. Катъ гардидани амали хуччати ичозатдихи Амали хуччати ичозатдихи дар холатхои зерин катъ мегардад: Зимнан аз лахзаи аз чониби суд эътироф гардидани беасосии боздоштан, амали хуччати ичозатдихи баркароршуда хисобида мешавад.
Урбанизатсия дар точикистон

Комментарии (5):

19.08.2017, 08:13

Прошу прощения, что вмешался... Мне знакома эта ситуация. Приглашаю к обсуждению.
Александра


26.08.2017, 20:48

Вы знаете редко сейчас кто пишет по данной тематике, очень приятно читать, я бы советовала картинок добавить еще!
basorligh


06.09.2017, 06:27

Мне кажется, что пора бы сменить тему в блоге. Автор - разносторонняя личность.
Натан


14.09.2017, 07:40

Подтверждаю. Я согласен со всем выше сказанным. Давайте обсудим этот вопрос. Здесь или в PM.
Розина


23.09.2017, 23:19

Спасибо за инфу! Интересно!
Савва


Все заметки категории Истории из жизни

Полезное:
Проплаченное:

| liveinsport.ru © Июнь 2018 | Потребление памяти: 3,58 Mb |