17 августа 2017 г. 21:18:12

Шерали жураев карвон курдим.


Ёшлар билан ишлайдиган санъаткорлар шахсий хаётни мухлис рашкидан, балки рейтинга бу хам богликлигидан яширишади. Албатта кизикиш туфайли санъатга кириб келдим, лекин, кушик куйлаб бошкача тасаввурга эга булдим. Мана ижодингизни бошлаганингизга икки йил булибди, хеч санъатдан кетишни хохлаган пайтингиз булдими.
Шерали жураев карвон курдим

Албатта кушик тайёр булгач хаммага, дустларимга, ота-онамга эшиттириб кейин уларни фикридан келиб чикиб кейин халкга такдим киламан. Узимга ёкмаган нарса устида ишламайман. Хавас килган кушикчи, хонанда ва гурухларга таклид тарикасида концерт дастурлари билан чикиш килиб турар эдим.
Шерали жураев карвон курдим

Мен узим канча санъаткорларнинг мухлисиман ва уларнинг ижодига кизикиш билан кифояланаман. Албатта кушик тайёр булгач хаммага, дустларимга, ота-онамга эшиттириб кейин уларни фикридан келиб чикиб кейин халкга такдим киламан. Мана ижодингизни бошлаганингизга икки йил булибди, хеч санъатдан кетишни хохлаган пайтингиз булдими.
Шерали жураев карвон курдим

Менинг узлигимни уз хаётимни курсатиш билан санъат булмас. Кувонтиргани, ижодимга кизикишлар борлиги, туйларга ва гастролларга таклифлар тушгани, ойнаи жахонда клипларим курина бошлагач, инсонлар куча-куйда таниши, мухлислар кунгироклари, харакатларим бесамар кетмаяптганлиги.
Шерали жураев карвон курдим

Бу менинг ички хохишим деб биляпман. Унинг гоялари кучли, сахна харакатлари каби куп нарсаларни ундан урганса арзийди.
Шерали жураев карвон курдим

Баъзи инсонларни санъатга булган бехурматсизликлари, айникса туйларда ажаблантиради. Газаблантирадиган нарсалар куп, лекин айтиш шарт эмас.
Шерали жураев карвон курдим

Атрофимдаги дустларим интернетдаги хабарлардан вокиф килиб туришади. Янги чикиб келаётган юлдузларга халкнинг назари доимгидек бир маромда эмас, купинча танкидий.
Шерали жураев карвон курдим

Суйган кизимнинг муносабатига келсак, албатта у хурсанд менинг ютук ва муваффаккиятларимдан. Хавас килган кушикчи, хонанда ва гурухларга таклид тарикасида концерт дастурлари билан чикиш килиб турар эдим.
Шерали жураев карвон курдим

Бу менинг ички хохишим деб биляпман. Атрофимдаги дустларим интернетдаги хабарлардан вокиф килиб туришади.
Шерали жураев карвон курдим

Кугирчок актерлиги узимга кизик, хозирда диплом ишимни хам топшириш арафасидаман. Майли дан 20 фоизи суйган кизим булганидан йук булиб кетиши мумкин, лекин нима киламан халкдан яшириб? Мана ижодингизни бошлаганингизга икки йил булибди, хеч санъатдан кетишни хохлаган пайтингиз булдими.
Шерали жураев карвон курдим

Сахнада куриниш, сахнада парда ортида кугирчок билан ишлаш ва вокалдан хам дарс утамиз. Албатта кизикиш туфайли санъатга кириб келдим, лекин, кушик куйлаб бошкача тасаввурга эга булдим.
Шерали жураев карвон курдим

Лекин талаб ёшларбоп буляпти. Биринчи албом устида хозир ишлаяпмиз, унда ота-она ва навруз хакида кушиклар булиши режалаштирилган.
Шерали жураев карвон курдим

Комментарии (4):

19.08.2017, 20:14

Я думаю, что Вы не правы. Могу это доказать. Пишите мне в PM, обсудим.
lossautio


29.08.2017, 15:28

И я с этим столкнулся. Давайте обсудим этот вопрос.
disvenac


02.09.2017, 19:38

Вы ошибаетесь. Предлагаю это обсудить.
Станимир


03.09.2017, 09:55

Я думаю, что Вы допускаете ошибку. Могу отстоять свою позицию.
preachseagobti


Все заметки категории Общество

Полезное:
Проплаченное:

| liveinsport.ru © Июнь 2018 | Потребление памяти: 3,33 Mb |