4 мая 2018 г. 6:45:45

Казакша олендер жылататын.


Бир ауылдын басшы кызметкери болып журген кези. Бул араздасушылар екеуи де менимен жасы катар еди; батыл айтуымнын жолы сол еди.
Казакша олендер жылататын

Калгандары тура умтылганда, анау аузына кагып салуы мун екен, мен де тартып калдым. Мундагылар тегис шаршаган, уйкыга женилген.
Казакша олендер жылататын

Ангиме сол жайлы болмак. Бакты, кутти, акыры дуние салды.
Казакша олендер жылататын

Омирдин оз жолы бар, одан асып кете алмайсыз. Булар да улкейген шагында, елден оз коздеримен корген сон, ой туседи.
Казакша олендер жылататын

Жаксы жигит еди, рухынын жайлы жерде болуын бир Алладан сураймыз да. Уйге келсе, нан да жабылмаган, ишетин тамак та истелинбеген. Оган ол карт аке — шешем, балаларымды ким асырайды деумен, жумысты тастамады.
Казакша олендер жылататын

Тагатын осеги болган жок, тек бала керек. Солай болды ма, кайдам, жанагы жубайы тумай журген каба сакалды жигит агасы жасына келип калган киси урыспай-кагыспай, кутип отырган айелинен ажырасады. Оз исине ози шыдап багады зайыбы.
Казакша олендер жылататын

Асыкканмен, олардын ойы болушы ма еди. Жаксылык хабарга кози жайнап, тусине куаныш рен пайда болды. Уйде табан астынан болмаска бурк-сарк еткен келиспеушилик шыга бастайды.
Казакша олендер жылататын

Коктемнин жайма шуак куни еди. Ози картайганмен, конили картайган жок. Кишиси ар жерге бир жатып жур.
Казакша олендер жылататын

Ким билсин, ози гана биледи, арманы бар ма, жок па! Коктемнин жайма шуак куни еди.
Казакша олендер жылататын

Осылайша минуттан кейин, жагдайы бурынгы калпына тусти. Шабандоз кокпарын мареге салганда, солай болушы еди де, кокпарды кайта бергенде жанагы басеке кайта басталушы еди. Кара мурттынын перзент суйген кызыгын коремин деп жургенде, онын казасына кайгырып, ортак болды.
Казакша олендер жылататын

Сонымен, айелинин калауымен, баска бир елден тул отырган бир жасты алдырады. Тири жан тирлигин жасайды да.
Казакша олендер жылататын

Комментарии (1):

12.05.2018, 19:34

Да ладно вам , выдумано - не выдумано , всё рано смешно
conshocha


Все заметки категории Проишествия

Полезное:
Проплаченное:

| liveinsport.ru © Июнь 2018 | Потребление памяти: 3,26 Mb |